Vill du komma med?

Medlem i föreningen kan bli en rörelseidkare eller yrkesutövare, ett företag, en förening eller stiftelse som omfattar föreningens syfte och stadgar. En privatperson kan bli stödmedlem i föreningen.

Föreningens syfte är att övervaka, stöda och upprätthålla yrkesverksamma hantverkares samt småföretagares allmänna professionella intressen, stöda medlemmarnas samarbete och förbättra branchens/branchernas verksamhetsförutsättningar.

För att förverkliga sina mål kan föreningen mm. organisera utställningar, försäljningstillfällen, möten, diskussions- och utbildningstillfällen, kulturhändelser och fester.

Regler och anslutning

Läs reglerna och fyll i formen nedan.

Skickliga Skargarden rf SV stadgar 2019

* markerade fält krävs