Taitava Saaristo – Skickliga Skärgården

Föreningens målsättning är att kontrollera, stöda och upprätthålla, i Åbolands skärgård verksamma yrkesutövares och småföretagares allmänna och gemensamma rättigheter, utveckla samarbetet mellan medlemmarna och förbättra branchens/branchernas allmänna verksamhetsförtutsättningar.

Välkommen med!